Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Άσκηση Πορτραίτο [Κυριακή]


Άσκηση Πορτραίτο [Κυριακή]


Άσκηση Πορτραίτο [Κυριακή]Άσκηση Τοπίο [Χρήστος]


Άσκηση Τοπίο [Χρήστος]


Άσκηση Τοπίο [Χρήστος]


Άσκηση Τοπίο [Χρήστος]Άσκηση Τοπίο [Χρήστος]


Άσκηση Πορτραίτο [Κυριακή]


Άσκηση Πορτραίτο [Κυριακή]


Άσκηση Πορτραίτο [Κυριακή]


Άσκηση Πορτραίτο [Κυριακή]


Άσκηση Πορτραίτο [Κυριακή]


Άσκηση Πορτραίτο [Κυριακή]


Άσκηση Πορτραίτο [Κυριακή]


Άσκηση Πορτραίτο [Κυριακή]


Άσκηση Πορτραίτο [Κυριακή]