Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Άσκηση Λάδι [Γιώργος Κ]


Άτιτλο ΙΙ [Γιώργος Κ]

Λάδι σε Χαρτί [50x60]

Άτιτλο Ι

Προσθήκη λεζάντας
Λάδι Σε Χαρτί, 30x40

Ασκηση Νικη